Wedstrijdreglement

Deelname staat open voor teams van verenigingen en bedrijven/instellingen. Ieder team bestaat uit 4 personen (m/v/mixed).

Er worden aparte klassementen opgemaakt in de categorieën Mannen Atletiekverenigingen, Vrouwen Atletiekverenigingen, Mannen Bedrijven en Vrouwen. Er zijn diverse prijzen beschikbaar.

Voorinschrijven kan uitsluitend worden gedaan door een Inschrijving via de site www.spartaanestafette.nl. De inschrijving is pas definitief na volledige betaling.

Na-inschrijven kan op de dag dat het evenement plaatsvindt vanaf 18:00 uur in het clubgebouw van AV De Spartaan aan de Spekkelaan in Lisse.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Minimumleeftijd voor deelname is geboren in 2006.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, inclusief verlies of diefstal van eigendommen.

Starten dient te geschieden in volgorde van inschrijven, dus oplopende nummers.

Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de borst te worden bevestigd.

Teamwijzigingen kunnen worden tot donderdagavond 31 mei 2018 23.59 uur doorgegeven via deze site.
Tot een kwartier voor aanvang kunnen nog wijzigingen worden doorgegeven door middel van het wijzigingsformulier dat bij de startnummers is gevoegd en is ingeleverd bij de na-inschrijf balie.

Iedere deelnemer loopt 1 ronde van 5,1 km van het parcours 'Puntenburg'.
Deelnemers wordt verzocht om op de openbare weg zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg te lopen en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.

Het is deelnemers niet toegestaan om als lid van een team het parcours meer dan één keer te lopen.
Deelnemers mogen slechts voor één estafette team uitkomen. Overtreding heeft diskwalificatie als gevolg.

Op de atletiekbaan van AV De Spartaan wordt gewisseld in het wisselvak door middel van aantikken.

In verband met het juist registreren van tijd en startnummer dient het wisselen plaats te vinden in het wisselvak na de finish aan de binnenkant van de baan.

Toegang tot het wisselvak is alleen toegestaan via de hiervoor aangegeven ingang op de baan.
Het betreden van het wisselvak via het finishvak is niet toegestaan en kan het correct verwerken van de uitslag bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.
Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Deelnemers die gefinisht zijn dienen zo spoedig mogelijk het wisselvak te verlaten om zo andere deelnemers de kans te geven ongehinderd te wisselen.
Het wisselvak mag uitsluitend in de looprichting worden verlaten en niet tegen de looprichting in, d.w.z. terug langs de jury van aankomst en tijdwaarneming.
Overtreding kan een dubbele registratie van startnummer en tijd tot gevolg hebben hetgeen een correcte verwerking van de uitslag bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt.

In geval er zich een situatie voordoet waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de organisatie in samenspraak met de jury van aankomst bindend.

 
 
Terug naar boven