Parcours

Parcours

Starten in volgorde van inschrijven.
Start en finish op de kunststofbaan bij de 80-meter lijn.
Gestart wordt in de richting van het clubgebouw, dus met de klok mee.
Na 100 meter direct de baan verlaten richting Spekkelaan, daarna op de weg links af.
 
Op de openbare weg zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg lopen. Gemotoriseerd verkeer wordt, indien noodzakelijk, met de looprichting mee op het parcours toegelaten. Op de belangrijkste punten staan verkeersregelaars.
Gelieve de door hen gegeven instrukties op te volgen.
 
Bij terugkomst bij de baan op het pad achter het clubgebouw de linkerkant van het pad aanhouden en op de baan met de klok mee naar de finish lopen.
 
In verband met het juist registreren van tijd en startnummer dient het wisselen plaats te vinden in het wisselvak na de finish aan de binnenkant van de baan.
 
Gelieve na het wisselen het wisselvak zo spoedig mogelijk te verlaten. Ga ook niet in het wisselvak staan als u daar niets te zoeken heeft. U hindert hiermee namelijk niet alleen andere deelnemers bij het wisselen/finishen maar ook de jury van aankomst.  
 
Na het wisselen dient de volgende loper bij het verlaten van de baan aan de linkerkant van het pad achter het clubgebouw te lopen richting Spekkelaan.
Dit pad wordt gemarkeerd door pylonnen.
 
De uitslag wordt zo spoedig mogelijk op onze site geplaatst: www.spartaanestafette.nl
 
Tegen inlevering van uw startnummer kunt u na afloop bij ons clubgebouw een heerlijke pastamaaltijd in ontvangst nemen. Deze pastamaaltijd wordt ter beschikking gesteld door onze sponsor Grand’Italia.
Terug naar boven